• Dialektus Fesztivál 2002
  • Dialektus Fesztivál 2004
  • Dialektus Fesztivál 2008
  • Dialektus Fesztivál 2009
  • Dialektus Fesztivál 2010

2007

 

Állandó támogatók

  • Nemzeti Kulturális Alapprogram
  • Magyar Mozgókép Közalapítvány
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)
  • Ferencvárosi Önkormányzat

ETNO - FOTO - GRÁFIA

Konferencia és kiállítás a társadalomtudományi fényképhasználatról

Részletes program

 

2007. április 11, szerda

Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Kamaraterem

 

 

Bateson és Mead 1936-38 közt Balin, terepmunka közben.

Jay Ruby egy 1973-ban megjelent írásában* felteszi a kérdést: miért készítenek az antropológusok fényképeket? Ha a fényképek készítése antropológiai tevékenység, akkor jogos volna feltételeznünk, hogy számos szakszöveg tesz kísérletet ennek tudományos igazolására, megalapozására. Másképpen szólva, ha az antropológusok időt, pénzt fáradtságot nem kímélve azzal töltik idejüket, hogy fényképeket készítsenek, akkor ezt bizonyára azért teszik, mert e médium sajátos minősége megteremti számukra annak lehetőségét, hogy rögzítsék, elemezzék vagy éppen bemutassák egy kultúra azon aspektusait, melyek más módon nem, vagy csupán elégtelen módon volnának megragadhatók. A dolog azonban - folytatja Ruby - nem így áll. Az antropológusok fényképhasználata csupán egy-két probléma - pl. egy kultúrára jellemző nonverbáis kommunikáció - körül mozog, s a képeket legfeljebb szövegeik illusztrálására használják. Tanulmánya végén pedig levonja a megsemmisítő konklúziót: az antropológusok fényképezési és fényképhasználati szokásai nem nagyon különböznek egy átlagos, technikailag jobban képzett turistáétól. Az antropológusok természetes magátólértetődőségel használják a kamerát ám eközben nem alakult ki egy sajátosan antropológiai kamerahasználati mód; s miközben az antropológus "állandó jelzőjévé" válik a fényképezőgép, a fényképek felhasználási lehetősége egy antropológiai elemzésben roppant korlátozott.

 

Mi változott az elmúlt három évtizedben? A "képtelen" vagy éppen gazdagon illusztrált ám az illusztrációk nélkül is kiválóan olvasható etnográfiai munkákat látva - felehető, hogy tágabban elgondolt tudományunkban nem sok minden - ám civilizációnk azóta nyakig a - Gombrich után szabadon - "(digitális)kép korszakába" merült. Milyen új kihívásokat és lehetőségeket jelent ez a körülmény az etnográfiának? A Mead és Bateson által elgondolt fotográfiai analízis módszere - melynek lényege, hogy a vizuális kultúra komplexitását szöveges transzformációk nélkül, vizuális módszerekkel (fényképek, bennszülött festmények, stb. sorozatokká szervezésén keresztül) analizálja és interpretálja - nem érett-e meg arra, hogy lefújva róla a klasszikusokat fedő jellegzetes porréteget, újragondoljuk? És hogyan állnak a dolgok nálunk, a magyar etnográfiában (a szó tág értelmében a klasszikus néprajztól a kulturális antropológiáig vagy tovább) és fotográfiában? A fotó és etnográfia milyen együttállásai és együtt munkálkodása tudható a múltból, tapasztalható a jelenben és gondolató el a jövőre nézve - úgy az elmélet, mint a gyakorlat terén? Beszélhetünk-e például egyáltalán valamiféle elméleti vagy módszertani tudatosságról? Mit jelent nálunk az "etnofotós" megnevezés? Milyen felelőssége van azoknak, akik efféle munkát végeznek?

 

Ilyen és hasonló kérdéseket szeretnénk megfogalmazni ezen a konferencián és természetesen megpróbáljuk keresni a válaszokat is - nem a kizárólagos definíciókat, hanem a közös horizontot keresve. Hazánkban és a határokon túl számos ismert és kevéssé ismert alkotó és alkotócsoport foglalkozik az "etnofotó" valamilyen ágával (néprajzi, antropológiai, szociofotózás, fotóantropológia és -etnográfia, vizuális kultúrakutatás, stb.) ám tudomásunk szerint mindeddig nem volt olyan alkalom, ahol ezek az alkotók és csoportok találkoztak volna egy eszme- (meg kép vagy akár névjegy) cserére. A szervezők ezt az alkalmat szeretnék megteremteni a Dialëktus Fesztiválhoz kapcsolódó rendezvénnyel. A konferencia néhány felkért előadást követően lehetőséget teremt a közös gondolkodásra, vitára, és egy kiállítás keretében egymás munkáinak megismerésére is.

 

A konferenciát a Dialëktus Fesztivál támogatásával a miskolci Kunt Ernő Képíró Műhely szervezi.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A részvétel díjtalan, ám kérjük, hogy részvételi szándékáról értesítse a szervezőket.

 

Kapcsolatfelvétel, jelentkezés, információ:

Nagy Károly Zsolt

E-mail: nagykzs@etnologia.mta.hu

Honlap: www.etnologia.mta.hu , www.dialektusfesztival.hu

Mobil telefon: 70 - 2422674

 

 

* Up the Zambezi with notebook and camera or being an anthropologist without doing anthropology . . . with pictures.
Ethnographic Film Newsletter 4. évf. (1973) 3. sz.12-14. p.
[on-line] http://cfaonline.asu.edu/haefer/classes/568/UpTheZambezi.html

 

 

Letölthető Dokumentumok